Ghi thoát sàn

– Dùng để chặn rác trong máng thoát nổi
– Ghi có gờ nên không có hiện trượng trơn trượt ngã cho người sử dụng