Máng thoát nổi

  • Dùng để thoát nước sàn nhà
  • Có hệ thống khử mùi, ngăn mùi bốc trở lại.
  • Máng làm dốc nước không có nước đọng trong lòng máng